1 Neuvottelut  
puhelinneuvottelut 330 € / tunti
neuvottelu toimistossa 330 € / tunti
neuvottelu toimiston ulkopuolella 330 € / tunti
+ matkat 165 € / tunti
2 Asiakirjat vähimmäispalkkio
testamentti, lahjakirja, avioehtosopimus 500 €
kiinteistön kauppakirja 600 €
asunto-osakkeiden kauppakirja 600 €
3 Avioliitto- ja perintöasiat vähimmäispalkkio
ositus 800 €
perunkirjoitus 850 € + sukuselvityskulut
perinnönjako 800 €
4 Oikeudenkäynnit  
asianajo oikeudessa 330 € / tunti
oikeusapuasiat valtion taksojen mukaisesti  
Huomattavan laajat kohdissa 2-3 mainitut jutut sekä muut toimeksiannot sopimuksen mukaan. Yksityishenkilöiden osalta hinnat sisältävät arvonlisäveron. Yrityksille ja muille arvonlisäverovelvollisille em. hintoihin lisätään arvonlisävero.